Visie


De Tuimelaar is een openbare school waar iedereen welkom is zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of wat voor ander kenmerk dan ook. Respect hebben voor elkaar, elkaars ideeën en de wereld om je heen vinden wij dan ook een belangrijke grondhouding. Dit komt tot uiting in een veilige en uitdagende leeromgeving, waarbij vertrouwen, sfeer en respect voor ons sleutelwoorden zijn.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Zij willen die wereld ontdekken. Daarbij zijn zij steeds op zoek naar relaties met andere mensen. Deze relaties bezorgen het kind samen met succeservaringen en het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheden, een positief zelfbeeld. Dit zien wij als de belangrijkste voorwaarde om te komen tot leren.

Wij streven een leefklimaat na waarin kinderen met plezier naar school gaan.

Eigen inbreng, een goed contact met de leerlingen en leerkrachten en voldoende zelfvertrouwen zijn daarbij belangrijk. Wij streven daarbij naar een actieve leeromgeving waarin we  kinderen leren mede-eigenaar te worden voor het eigen leerproces. Leerkrachten helpen hen zich deze vaardigheden eigen te maken.

“Leren moet je doen”

 
Wij willen de kinderen binnen een sociaal veilige school met een positief pedagogisch klimaat begeleiden om hun sociaal-emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen. School en ouders vullen elkaar hierbij aan en werken samen in het belang van het kind.

Kinderen kunnen veel van elkaar leren. Samen werken en samen leren vinden wij erg belangrijk. Maar niet alleen maar samen; kinderen moeten ook tot individueel leren in staat zijn!

Niet alleen, maar samen,
maar niet alléén maar samen.