MISSIE & VISIE  OBS de Tuimelaar  


Een Tuimelaar is een sociaal en intelligent dier dat leeft in groepen.

Hij is nieuwsgierig, leergierig en een tikkeltje eigenwijs.

MISSIE

De Tuimelaar is een openbare basisschool waar iedereen welkom is zonder onderscheid naar herkomst of levensovertuiging. Een school waar het kind volop in de gelegenheid wordt gesteld om een antwoord te vinden op de vragen: ‘Wie ben ik? Wat kan ik?’. Het jezelf mogen zijn en het werken aan de persoonlijke ontwikkeling staan centraal.

VISIE

De basis van waaruit wij als school werken, bestaat uit (samen)werken met kind en ouders vanuit vertrouwen, gedeelde verwachtingen, eigenaarschap, betrokkenheid en verbinding.

Werken vanuit (zelf)vertrouwen betekent dat we onbevooroordeeld kunnen kijken. We zien de persoon achter het kind. We delen wederzijdse verwachtingen met kinderen en ouders over welbevinden, persoonlijke groei en leerontwikkeling. Dit alles in een veilige en vertrouwde schoolomgeving.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen verantwoordelijk zijn voor, en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. We creëren een leeromgeving waarin het kind leert zelfstandig keuzes te maken, leert te reflecteren op eigen (leer)gedrag en dat van een ander. Samen werken we aan zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid.

Elk kind heeft talenten en leert op eigen wijze. Kinderen worden uitgedaagd op zoek te gaan naar hun eigen talent. De Tuimelaar biedt onderwijs waar aandacht is voor verschillende leerbehoeften, leerstijlen en tempo in leren. Elk kind mag daarin zichzelf zijn. In onze activiteiten proberen we aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen en willen we een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren. Betrokkenheid bij het eigen leerproces, de eigen taak, maar ook betrokkenheid bij de ander en de omgeving om ons heen.

Kinderen kunnen veel van elkaar leren. Samen werken en samen leren vinden wij, naast de aandacht voor de persoonlijke leerontwikkeling, erg belangrijk. Wij voelen ons verbonden met elkaar en onze omgeving. Respect hebben voor elkaar, luisteren naar elkaars ideeën en aandacht hebben voor de wereld om ons heen, is hierin een belangrijke grondhouding.