Pedagogisch klimaatNaast het aanleren van goede basisvaardigheden als rekenen, lezen en spelling vinden we het ook belangrijk om samen met de kinderen op zoek te gaan naar hun talenten. Talentontwikkeling is een heel duidelijk speerpunt voor het leren op de Tuimelaar.

Leerling van de week


Om het positieve zelfbeeld van de kinderen nog verder te ontwikkelen werken we met ‘de leerling van de week’. Elke week staat er één leerling uit elke klas centraal. Deze krijgt gedurende deze week extra positieve aandacht van de leerkracht en de kinderen in de klas. Foto’s van de leerlingen van de week worden opgehangen op het magneetbord bij de entree van de school. Aan het einde van de week wordt een nieuwe leerling van de week gekozen. Elke leerkracht geeft een eigen invulling aan ‘de leerling van de week’. Zo houden we het voor de kinderen spannend.

Regels op school


In elke groep werken de kinderen, samen met de leerkracht, drie hoofdregels uit:
1. Leerkracht–leerling en leerlingen onderling gaan respectvol met elkaar om.
2. Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken en is daar zelf verantwoordelijk voor.
3. Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving.

De kinderen zetten de resultaten op papier, ondertekenen deze en hangen ze zichtbaar op in de klas. Het feit dat kinderen zelf meewerken aan het opstellen van de regels vergroot de sociale controle op de naleving ervan.
De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders van het kind dat regelmatig anderen tot last is.
Zo wordt een voor iedereen duidelijk beleid met betrekking tot normen en waarden gevoerd. We vinden het heel normaal dat we elkaar kunnen aanspreken op elkaars gedrag. Een grote mond naar ouders of leerkrachten die kinderen aanspreken op hun gedrag, wordt dan ook niet getolereerd. Er volgt dan altijd een gesprek met de directeur. Bij herhaling volgt er gepaste straf en eventueel een gesprek met de ouders.