Passend onderwijsWat is passend onderwijs?


Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan, want zo hebben ze volgens hen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. Er is echter wel minder geld voor, zodat er meer kinderen met speciale zorg in het gewone (reguliere) onderwijs opgevangen zullen moeten worden.

Nieuwe aanmelding:
Ouders kiezen de school die zij voor hun kind geschikt vinden. Zij melden hun kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids komt te staan welke ondersteuning de school kan bieden.
Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of het kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor het kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders.
Uw kind zit al op school?
Kijk in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga in gesprek met de leerkracht van uw kind.

Meer informatie?

Informatie passend onderwijs SWV PO 30 06
www.passendonderwijs.nl