Mind


De Tuimelaar heeft ook oog voor kinderen die goed kunnen leren. Voor het meerbegaafdenbeleid gebruiken we programma Mind.

Kinderen die meer aankunnen krijgen dus een meer persoonlijke leerroute, Mindwerk genoemd. Voor hoog-  en meerbegaafde kinderen is het onderdeel van hun basisstof.  Alleen op deze manier blijven de kinderen voldoende geactiveerd en uitgedaagd.

De doelen die we met het werken met de arrangementen nastreven zijn vooral gericht op het aanleren van zogenaamde metacognitieve vaardigheden. De belangrijkste vaardigheden zijn: Jezelf motiveren, geheugen gebruiken, zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met frustraties, oplossingsgericht werken.

Daarnaast en daardoor willen we ervoor zorgen dat leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. 
Ook vinden we dat leerlingen moeten presteren op een niveau dat bij hun cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten hoort. Dat betekent dus onder meer dat ze een goede beheersing hebben van de stof die in de kerndoelen omschreven staat.