ZorgrouteDe uitvoering van de zorg op de Tuimelaar vindt plaats binnen de groepen. We werken vanuit van de theorie van het handelingsgericht werken. We gaan ervan uit dat de klas globaal is in te delen in drie (sub)groepen, elk met hun eigen behoefte aan begeleiding en aanbod; de zogenaamde onderwijsbehoeften.

1. Het grootste deel van de groep werkt aan het gewone programma van de groep; zij zitten in de ‘basisgroep’.
2. Sommige kinderen hebben meer begeleiding van de leerkracht nodig. Zij zitten in de groep ‘intensieve begeleiding’.
3. Dan zijn er nog kinderen die de stof zeer snel beheersen en extra uitdaging nodig hebben. Zijn zitten in de groep ‘extra’.

De manier waarop de leerkracht zijn onderwijs in de klas vorm geeft, vat hij samen in een zogenaamd groepsplan. In zo’n groepsplan vind je de drie (sub)groepen terug, alsmede de doelen die de leerkracht voor die groepen nastreeft en op welke manier dat gebeurt. De begeleiding van kinderen die extra uitdaging of meer intensieve begeleiding nodig hebben, is al in het groepsplan geregeld, zodat er maar weinig zorg buiten de groep plaatsvindt.

Er zijn echter altijd kinderen die behoefte hebben aan nog meer ondersteuning, omdat zij bijvoorbeeld een leer- of gedragshandicap hebben. Voor deze kinderen wordt een extra aantekening op het groepsplan gemaakt of er wordt, wanneer er specifieke doelstellingen worden nagestreefd, een individueel handelingsplan voor hen geschreven. We zijn daar echter terughoudend in, omdat het teveel fragmenteren van aandacht niet effectief is.