Gepersonaliseerd leren 


Binnen een unit wordt het onderwijsaanbod zoveel als mogelijk afgestemd met onderwijs op maat. Na een gedegen instructie leren we kinderen regie te nemen in hun eigen leerproces. Op die manier proberen we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren.  

De leerkracht gaat na wat de leerling nodig heeft om de vooraf vastgestelde doelen te behalen. We gaan er daarbij vanuit dat de klas globaal in te delen is in drie (sub)groepen, elk met hun eigen behoefte aan begeleiding en aanbod. Die behoefte aan begeleiding en aanbod noemen we onderwijsbehoefte. We onderscheiden de volgende drie (sub)groepen:
1. De groep kinderen die de leerstof zeer snel beheerst en extra uitdaging nodig hebben.
2. De groep kinderen die het gewone basisprogramma van de klas volgen.
3. De groep kinderen die wat meer intensief door de leerkracht moet worden begeleid.

De manier waarop de leerkracht zijn onderwijs in de klas vorm geeft, vat hij samen in een zogenaamd groepsplan. In zo’n groepsplan vind je de drie (sub)groepen terug, alsmede de doelen die de leerkracht voor die groepen nastreeft en op welke manier dat gebeurt.