Aanmelden

Voor de organisatie van de school, o.a. het samenstellen van de groepen, is het van belang dat ouders hun kind aanmelden in het schooljaar dat vooraf gaat aan het schooljaar waarin het kind 4 jaar wordt. Een kind mag de basisschool bezoeken vanaf de dag dat het 4 jaar wordt. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag hij/zij al zes weken één dagdeel per week of drie weken twee dagdelen per week ter kennismaking op school komen. De ouders worden acht weken voor de vierde verjaardag telefonisch benaderd voor een kennismaking met de leerkracht en om de data voor deze dagdelen vast te leggen.
Als ouders besluiten om hun kind op de Tuimelaar te plaatsen, ontvangen zij een brief waarin de aanmelding wordt bevestigd en waarin staat wat men kan verwachten tot aan het moment dat hun kind op school komt. Meer informatie over het aannamebeleid 4-jarige kinderen is te vinden in het document onderaan op deze pagina.

Kinderen die de basisschool gaan bezoeken moeten zindelijk zijn. Een ongelukje kan gebeuren, dat is niet erg. Uw kind wordt dan op school verschoond. Maar leerkrachten zijn er niet om kinderen zindelijk te maken, dat is een taak van de ouders. Er staat meestal maar één leerkracht voor de groep en die heeft geen tijd om luiers te verschonen of kinderen te wassen. Een leerkracht is dan te lang uit de klas en dat is onverantwoord.

De leerplicht bestaat vanaf de leeftijd van 5 jaar. De eerste verplichte schooldag is de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden.

Bij kinderen die vanwege een verhuizing of anderszins worden aangemeld, nemen wij eerst contact op met de school van herkomst, alvorens wij deze kinderen definitief plaatsen. Dit omdat wij er zeker van willen zijn dat we deze kinderen de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Voor informatie of aanmelding van nieuwe leerlingen kunt u contact opnemen met directeur Margot van Uden (margotvanuden@saamscholen.nl) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Aannamebeleid 01-08-2018