Tussenschoolse opvang TuimelaarOp de Tuimelaar bestaat de mogelijkheid om kinderen in de middagpauze over te laten blijven. Dit wordt geregeld via de tussenschoolse opvang (TSO) en kan structureel (één of meerdere vaste dagen per week) zijn, maar ook incidenteel.
De tussenschoolse opvang is in principe alleen bedoeld voor kinderen die niet thuis kunnen gaan lunchen. Als kinderen dat wel kunnen, worden verwacht thuis te eten. 

De middagpauze op school is van 12.00 tot 13.00 uur. De overblijftijd bij de tussenschoolse opvang is van 12.00 tot 12.55 uur. Bij de tussenschoolse opvang lunchen de kinderen samen met de overblijfkrachten op school en kunnen daarna weer deelnemen aan de middagles.
De Tuimelaar heeft als doelstelling om de kinderen die overblijven in de middagpauze te allen tijde op een verantwoorde manier op te vangen. De kinderen kunnen eten en drinken in een prettige omgeving, terwijl er ruimte is voor sport, spel en ontspanningsactiviteiten.

De kinderen die overblijven brengen zelf hun lunch mee. De TSO biedt water en thee aan, maar kinderen mogen ook zelf drinken meenemen. Wij stimuleren gezonde voeding op school en dat geldt ook bij de tussenschoolse opvang. We verzoeken iedereen hier rekening mee te houden.

Allerlei belangrijke Informatie over de tussenschoolse opvang is te vinden in het Infoboekje TSO.
Hierin kunt u ook alles lezen over de kosten, betalingswijze en manier van aanmelden/afmelden.

Verder kunt u voor meer informatie over de tussenschoolse opvang ook altijd contact opnemen met de overblijfcoördinator, administratie of directie van de school.

Berichten bestemd voor de tussenschoolse opvang (o.a. aanmeldingen/afmeldingen of voor informatie) graag mailen naar: overblijf.obsdetuimelaar@saamscholen.nl.

***

Infoboekje TSO Tuimelaar 2018-2019
Aanmeldingsformulier TSO
Wijzigingsformulier TSO