Tussenschoolse opvang TuimelaarOp de Tuimelaar bestaat de mogelijkheid om kinderen in de middagpauze over te laten blijven. Dit wordt geregeld via de tussenschoolse opvang (TSO) en kan structureel (één of meerdere vaste dagen per week) zijn, maar ook incidenteel.
De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die niet thuis kunnen gaan lunchen. Als kinderen dat wel kunnen, wordt verwacht dat zij tussen de middag naar huis gaan om te eten. 

De middagpauze op school is van 12.00 tot 13.00 uur. De overblijftijd bij de tussenschoolse opvang is van 12.00 tot 12.50 uur (om 12.50 uur gaan de kinderen die overblijven terug naar klas). Bij de tussenschoolse opvang lunchen de kinderen samen met de overblijfkrachten op school en kunnen daarna weer deelnemen aan de middagles.
De Tuimelaar heeft als doelstelling om de kinderen die overblijven in de middagpauze op een verantwoorde manier op te vangen. De kinderen kunnen eten en drinken in een prettige omgeving, terwijl er ruimte is voor sport, spel en ontspanningsactiviteiten.

De kinderen die overblijven moeten zelf hun lunch meenemen. De TSO biedt water en thee aan, maar kinderen mogen ook zelf drinken meenemen. Wij stimuleren gezonde voeding op school en dat geldt ook bij de tussenschoolse opvang. We verzoeken iedereen hier rekening mee te houden.

De overblijfkosten bedragen dit schooljaar 1,50 euro per keer (structureel en incidenteel).
U kunt de overblijfkosten d.m.v. vooruitbetaling overmaken op rekeningnummer
NL80 RABO 0129 2275 44 ten name van "Stichting SAAM / TSO OBS De Tuimelaar".

Informatie over de tussenschoolse opvang is ook te vinden in het Infoboekje TSO.
Verder kunt u 
altijd contact opnemen met de overblijfcoördinator, administratie of directie van de school.

Berichten bestemd voor de tussenschoolse opvang kunt u mailen naar: overblijf.obsdetuimelaar@saamscholen.nl. Dit geldt ook voor het aanmelden of afmelden.

***
Infoboekje TSO Tuimelaar 2019-2020
Aanmeldingsformulier TSO
Wijzigingsformulier TSO