Ouderraad


De ouders die samen met de leerkrachten zorgen voor de organisatie van allerlei festiviteiten en activiteiten in en om de school, zoals bijv. het sinterklaasfeest, de eindejaarsmaaltijd, de carnavalsoptocht en de wandelvierdaagse, zijn verenigd in de Ouderraad (OR).

In schooljaar 2019-2020 hebben de volgende ouders zitting in de Ouderraad:

Peggy Jacobs (voorzitter)
Andrea Cuijpers (penningmeester)
Shirley van Geffen (secretaris)
Mariska Donkers
Aziza Ghayor
Inge van Grunsven
Eefje Hendrickx
Wendy van Hurne
Stephanie Mestrum
Milou Ploegmakers
Jolanda Vossenberg (namens het schoolteam)

Mocht u vragen of ideeën hebben, dan kunt u de Ouderraad bereiken via e-mailadres: or.obsdetuimelaar@saamscholen.nl

Post voor de Ouderraad kunt u deponeren in de rode ouderraadbrievenbus op school.

De Ouderraad is een notarieel vastgelegde vereniging.
Zij is daarmee verplicht eens in het jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven, waarvoor alle ouders uitgenodigd moeten worden. Tijdens deze ledenvergadering wordt de begroting goedgekeurd en wordt het beleid voor het komende jaar besproken.
Het is ook mogelijk om de ouderraadsvergaderingen bij te wonen. De vergaderingen van de OR zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten. U bent dus in principe van harte welkom.

Documenten: