Ouderraad


De ouders die samen met de leerkrachten zorgen voor de organisatie van allerlei festiviteiten en activiteiten in en om de school, zoals bijv. het schoolfeest, het sinterklaasfeest, de eindejaarsmaaltijd, de carnavalsoptocht en de wandelvierdaagse, zijn verenigd in de Ouderraad (OR).

In schooljaar 2018-2019 hebben de volgende ouders zitting in de Ouderraad:

Peggy Jacobs (voorzitter)
Andrea Cuijpers (penningmeester)
Mariska Donkers (secretaris)
Carla Ketelaars
Aziza Ghayor
Eefje Hendrickx
Milou Ploegmakers
Stephanie Mestrum
Wendy van Hurne
Jolanda Vossenberg (namens het schoolteam)

Mocht u vragen of ideeën hebben, dan kunt u de Ouderraad bereiken via e-mailadres: or.obsdetuimelaar@saamscholen.nl

Post voor de Ouderraad kunt u deponeren in de rode ouderraadbrievenbus op school.

De Ouderraad is een notarieel vastgelegde vereniging. Zij is daarmee verplicht eens in het jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven, waarvoor alle ouders uitgenodigd moeten worden. Tijdens deze ledenvergadering wordt de begroting goedgekeurd en wordt het beleid voor het komende jaar besproken. Het is ook mogelijk om de ouderraadsvergaderingen bij te wonen.
De vergaderingen van de OR zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten.
U bent dus in principe van harte welkom. Aanvangstijd vergaderingen is 20.00 uur. De vergaderdata worden via mededelingen en zover mogelijk ook via de kalender op deze site bekend gemaakt.

Documenten: